Instrukcja użytkownika Informatora o Terminach Leczenia

 1. Kliknik aby przejść do sekcji - Od czego zacząć?
 2. Kliknik aby przejść do sekcji - Do jakiego lekarza/szpitala/programu lekowego chcesz się dostać?
 3. Kliknik aby przejść do sekcji - Chcesz dostać się do lekarza/szpitala/programu lekowego w konkretnym województwie?
 4. Kliknik aby przejść do sekcji - Chcesz dostać się do lekarza/szpitala/programu lekowego w konkretnej miejscowości?
 5. Kliknik aby przejść do sekcji - Chcesz dostać się do lekarza pracującego w konkretnym szpitalu/w konkretnej przychodni?
 6. Kliknik aby przejść do sekcji - Jak czytać informacje z wyników wyszukiwania?
 7. Kliknik aby przejść do sekcji - Jesteś osobą niepełnosprawną albo opiekujesz się osobą niepełnosprawną?
 8. Kliknik aby przejść do sekcji - Interesują Cię dane statystyczne o liczbie osób, które czekają w danym miejscu?
 9. Kliknik aby przejść do sekcji - Do czego służy przycisk „Inne miejsca”?
 10. Kliknik aby przejść do sekcji - Przeglądarki obsługiwane przez Informator o Terminach Leczenia
 11. Kliknik aby przejść do sekcji - Jak zgłosić uwagę dotyczącą działania Informatora o Terminach Leczenia?
 12. Kliknik aby przejść do sekcji - Podstawa prawna
 13. Kliknik aby przejść do sekcji - Chcesz wiedzieć więcej o listach oczekujących?

Sprawdź, gdzie najszybciej dostaniesz się do lekarza.

Masz skierowanie? Chcesz dostać się do lekarza specjalisty, do którego skierowanie nie jest potrzebne? Sprawdź jak to najszybciej zrobić.

Od czego zacząć?

Sprawdź na skierowaniu czy lekarz, który wystawił skierowanie zadecydował, że musisz być przyjęty jak najszybciej (na skierowaniu znajduje się wtedy najczęściej napis „cito” lub „pilne”) - zaznacz opcję przypadek pilny. Jeżeli nie – wybierz opcję przypadek stabilny.

Jeżeli skierowanie do lekarza nie jest potrzebne, zadecyduj sam, którą opcję wybrać. Pomocna może być konsultacja z lekarzem, pod którego jesteś opieką (np. lekarz poz).

Wybierz jedną z kategorii:

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia z zakreślonym polem formularza: 'przypadek' wraz z jego opcjami wyboru: 'stabilny' oraz 'pilny'

Przypadek stabilny to sytuacja, w której nie wymagasz pilnej wizyty u lekarza.

Przypadek pilny to sytuacja, w której jak najszybciej musisz uzyskać pomoc specjalisty (najczęściej wtedy na skierowaniu masz napisane „cito”, „pilne”).

Jeśli potrzebujesz świadczenia dla dzieci zaznacz pozycję świadczenia udzielane dzieciom.

W wynikach wyszukiwania pojawią się świadczeniodawcy udzielający świadczeń dla dzieci.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia z zakreślonym polem formularza: 'świadczenia udzielane dzieciom'.

Do jakiego lekarza/szpitala/programu lekowego chcesz się dostać?

Spójrz co jest napisane na skierowaniu.

W polu „jakiego świadczenia szukasz?” wpisz przynajmniej 3 litery. System podpowie Ci listę wyboru. Wybierz jedną z propozycji.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia, który w polu: 'jakiego świadczenia szukasz' ma wpisaną przykładową wartość trzech liter
            np. ort . Obrazek pokazuje możliwe auto podpowiedzi dla wyszukiwanej frazy w tym polu.

Jeżeli nie zależy Ci na konkretnym miejscu leczenia, naciśnij przycisk „Wyszukaj”.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia wskazujący na przycisk: 'Wyszukaj' znajdujący się pod formularzem.

Pojawiło się dużo wyników.

Pierwsze z nich pokazują miejsca, gdzie powinieneś zostać przyjęty jak najszybciej.

Chcesz dostać się do lekarza/szpitala/programu lekowego w konkretnym województwie?

Wybierz konkretne województwo. Następnie naciśnij przycisk „Wyszukaj”.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia z wybraną przykładową opcją
            'ODDZIAŁ CHIRURGI URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ' w polu: 'jakiego świadczenia szukasz?' oraz wybraną opcją 'mazowieckie' w polu: 'województwo'.

Chcesz dostać się do lekarza/szpitala/programu lekowego w konkretnej miejscowości?

Wpisz przynajmniej 3 pierwsze litery z nazwy miejscowości. System podpowie Ci listę wyboru. Wybierz jedną z propozycji. Następnie naciśnij przycisk „Wyszukaj”.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia , który w polu: 'jakiego świadczenia szukasz?' ma wybraną opcję 'ODDZIAŁ CHIRURGI URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ' oraz w polu:
            'miejscowość' ma wpisaną wartość trzech liter szukanej frazy np. 'KRA'. Obrazek pokazuje możliwe auto podpowiedzi dla wyszukiwanej frazy w tym polu. Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia wskazujący na przycisk 'Wyszukaj' znajdujący się pod formularzem.

Chcesz dostać się do lekarza pracującego w konkretnym szpitalu/w konkretnej przychodni?

Naciśnij przycisk „pokaż dodatkowe opcje wyszukiwania”.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia z zakreślonym przyciskiem 'Pokaż dodatkowe opcje wyszukiwania'.

Potem wypełnij pole „wpisz nazwę szpitala/przychodni”. Wystarczą 3 litery z nazwy. Pojawi się lista podpowiedzi.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia pokazujący ukryte dodatkowe pola wyszukiwania pokazywane po kliknięciu w przycisk 'Pokaż dodatkowe opcje wyszukiwania'.
            Pole: 'szpital/przychodnia' ma wpisaną wartość trzech liter szukanej frazy np. 'SCA'. Obrazek pokazuje możliwe auto podpowiedzi dla wyszukiwanej frazy w tym polu.

Możesz również wpisać więcej szczegółowych danych.

Miejsce udzielenia świadczeń oznacza nadaną przez szpital/przychodnię nazwę własną np. oddziału szpitalnego, poradni specjalistycznej, pracowni diagnostycznej, w których są udzielane świadczenia.

Jak czytać informacje z wyników wyszukiwania?

Zawsze na pierwszym miejscu pojawi się szpital/przychodnia gdzie możesz zostać najszybciej przyjęty.

Po lewej stronie pojawi się nazwa takiego miejsca, jego adres i nr telefonu do rejestracji.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia pokazujący przykładowe wyniki wyszukania.

Możesz zobaczyć to miejsce na mapie, wybierając przycisk „Pokaż na mapie”. Brak przycisku oznacza, że współrzędne geograficzne miejsca są sprawdzane.

Przy ikonie kalendarza możesz zobaczyć pierwszy wolny termin. Pierwszy wolny termin to data, w której najszybciej możesz zostać przyjęty. Pamiętaj, że jest ona aktualna w dniu wskazanym w informacji „stan na…”.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia pokazujący przykładowe wyniki wyszukania. Strzałki wskazują na daty 'Pierwszego wolny terminu',
            które znajduje się pomiędzy danymi opisującymi świadczeniodawcę , a dodatkowymi przyciskami np. 'Więcej danych'.

Jeśli przy pierwszym wolnym terminie widnieje zapis nie dotyczy oznacza to, że w przypadku tych świadczeń nie musi określać pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia pokazujący zapis 'Nie dotyczy'.

Przy kolejce danego świadczeniodawcy może wyświetlać się informacja Zwolnienie ze sprawozdawczości w związku z leczeniem Covid-19 oznacza to, że świadczeniodawca może być zwolniony z przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz o danych statystycznych. Są to świadczeniodawcy którzy otrzymali polecenie, lub na których został nałożony obowiązek udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem Covid-19.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia pokazujący informację 'Zwolnienie ze sprawozdawczości w związku z leczeniem Covid-19'.

Jeżeli w rejestracji uzyskałeś inną informację niż podana na stronie, skorzystaj z opcji „Zgłoś uwagi” (przycisk po prawej stronie).

Uwaga: Jeśli przy danej kolejce świadczeniodawcy wyświetla się informacja: Zwolnienie ze sprawozdawczości w związku z leczeniem Covid-19 będziesz mógł zgłosić uwagę dotyczącą tylko nieaktualnych danych adresowych.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia pokazujący przykładowe wyniki wyszukania. Na jednym z wyników zakreślono przycisk 'Zgłoś uwagi'

Jesteś osobą niepełnosprawną albo opiekujesz się osobą niepełnosprawną?

Skorzystaj z opcji „Pokaż udogodnienia”, naciskając na przycisk o tej nazwie po lewej stronie.

Pokażą się udogodnienia, które są w danym miejscu (parking, winda, podjazd lub łazienka dla osób niepełnosprawnych). Brak przycisku oznacza, że dane o udogodnieniach nie zostały przekazane do NFZ.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia pokazujący przykładowe wyniki wyszukania. Na jednym z wyników zakreślono przycisk 'Pokaż udogodnienia'.

Interesują Cię dane statystyczne o liczbie osób, które czekają w danym miejscu?

Skorzystaj z opcji „Więcej danych”. Sprawdzisz liczbę osób oczekujących, liczbę osób skreślonych i czas oczekiwania. Po rozwinięciu się listy z informacjami, na dole zobaczysz na jaki miesiąc i rok te informacje są aktualne.

Zrzut ekranu formularza wyszukiwarki pierwszego wolnego terminu leczenia pokazujący przykładowe wyniki wyszukania oraz pokazujący dodatkowe informacje po kliknięciu w przycisk 'Więcej danych'.
            Lista z informacjami rozwija się pod 'Pierwszym wolnym terminem' , który znajduje się pomiędzy danymi opisującymi świadczeniodawcę, a dodatkowymi przyciskami.

Liczba osób oczekujących oznacza ile osób było wpisanych na listę oczekujących na koniec miesiąca. Liczba ta nie uwzględnia osób kontynuujących leczenie oraz osób z uprawnieniami do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.

Liczba osób skreślonych oznacza ile osób w ciągu miesiąca zostało skreślonych z listy oczekujących z powodu udzielenia świadczenia.

Średni czas oczekiwania oznacza ile dni czekały średnio osoby, którym udzielono świadczeń.

Liczba udzielonych świadczeń endoprotezoplastyki oznacza ile świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego wykonał we wskazanym roku szpital. Liczba ta obejmuje zarówno dane dotyczące operacji pierwotnych, jak i rewizyjnych.

Do czego służy przycisk „Inne miejsca”?

Naciskając na przycisk „Inne miejsca” zobaczysz gdzie jeszcze przez dany szpital/daną przychodnię możesz zostać przyjęty (np. na innej ulicy). Sprawdź jakie są pierwsze wolne terminy w tych miejscach, bo mogą się różnić.

Co oznacza brak przycisku „Inne miejsca”?

To znaczy, że dany szpital/dana przychodnia udziela dane świadczenie w jednym miejscu.

Przeglądarki obsługiwane przez Informator o Terminach Leczenia

Portal działa najlepiej w najnowszej lub przedostatniej wersji tych przeglądarek:

Uwaga: każda przeglądarka musi mieć włączone pliki cookie i obsługę JavaScriptu. 

Jak zgłosić uwagę dotyczącą działania Informatora o Terminach Leczenia?

Jeżeli masz uwagi lub sugestie techniczne dotyczące działania informatora, wyślij wiadomość na adres terminyleczenia.serwis@nfz.gov.pl

Podstawa prawna:

NFZ publikuje otrzymane od szpitali/przychodni informacje z zakresu list oczekujących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.1398, z późn. zm.)

Chcesz wiedzieć więcej o listach oczekujących?

Zajrzyj na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia.