Przeglądarka statusów zgłoszeń

Jeśli chcesz sprawdzić status zgłoszenia, w pole „Numer zgłoszenia” wpisz numer, pod którym Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane.

Numer zgłoszenia został wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Następnie naciśnij przycisk „Wyślij”.


Dostępne statusy zgłoszeń:

Zarejestrowane

zgłoszenie zarejestrowane, oczekuje na Twoje potwierdzenie

Potwierdzone

zgłoszenie oczekuje na przyjęcie przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

W realizacji

zgłoszenie jest rozpatrywane przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Rozpatrzone

zgłoszenie zostało rozpatrzone a wyjaśnienia zostały przesłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Zamknięte

zgłoszenie zostało zamknięte w związku ze zgłoszeniem problemu niedotyczącego pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia lub danych teleadresowych, nieprecyzyjnej uwagi lub zgłoszenie nie zostało przez Ciebie potwierdzone w ciągu 2 dni


Pole wymagane. Numer może zawierać tylko liczby oraz myślniki (-). Format numeru 00-00-00-00000-0.
 Powrót