Zgłoszenie uwag do strony informatoraJeżeli masz uwagi lub sugestie techniczne dotyczące działania informatora, wyślij wiadomość na adres terminyleczenia.serwis@nfz.gov.pl.